ข่าวประจำวัน-ข่าวพาดหัว

การลงนาม MOU บ.แอ๊ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด ร่วมกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติการประชุมกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการMVR ครั้งที่4ประจำเดือนธันวาคม
ได้จัดขึ้นในวันที่17ธ.ค2558 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนน พระรามเก้า โดยมี
วาระการประชุมดังนี้ การนำเสนอโครงการ Application
บ.แอ็ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด การลงนาม MOU บ.แอ๊ปโซลูท โกลบอลเทค จำกัด

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประจำวัน-ข่าวพาดหัว

ข่าวประจำวัน